دسته‌بندی نشده

مقاوم در برابر آتش تا 2 ساعت

سبک سازی با پانل های پوما مقاوم در برابر آتش تا 2 ساعت امکان اتصال هر گونه تجهیزات مقدمه با توجه به قرار گرفتن کشور ما برروی کمربند زلزله، هميشه اين وحشت وجود دارد که در آينده نيز زلزله هايی بیشتر بخوانید...

توسط reserchi، قبل